LABORATOR

SITUAȚIE


Reglementările din domeniul calității și cerințele aferente sunt în atenția tuturor furnizorilor, producătorilor și procesatorilor. Astfel utilizarea aparaturii de măsură precise și etalonate corespunzător este esențială pentru menținerea calității în toate domeniile de activitate.

OPORTUNITĂȚI


Pe lângă o gama extinsă de produse cu un raport calitate – preț superior, Aplisens oferă și servicii de etalonare prin laboratorul propriu furnizând astfel colaboratorilor aparate de măsură și control pregătite pentru utilizare imediată.

Beneficiarii nu sunt nevoiți sa apeleze la terți pentru etalonare și astfel o resursă extrem de importantă cum este timpul poate fi folosită mai judicios.

Serviciile de etalonare furnizate de laboratorul nostru sunt disponibile atât pentru produsele aflate în nomenclatorul propriu, cât și pentru echipamente de la alți fabricanți.

COMPETENȚE


Laboratorul Aplisens este atestat de către BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALĂ (BRML) și este competent să efectueze etalonări pentru mijloace de măsurare a presiunii conform certificatului de atestare nr BC-12-21-21.

Sistemul de management integrat al calității este aliniat la cerințele standardului ISO 9001:2015, iar activitatea laboratorului este organizată în baza standardului SR EN ISO/ CEI 17025:2018.

CERTIFICATE