TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE

Termeni și condiții generale
de garanție valabile de la 1 august 2013

1. Garanția este acordată de către APLISENS SRL cu sediul social în Varșovia, Polonia pentru o perioadă de 24 de luni pentru Cumpărător și persoanele care obțin aparatura de la Cumpărător (Utilizatori). Perioada sus menționată începe de la data la care produsele sunt vândute de către Aplisens.

2. Garanția este acordată în condițiile unei operări corespunzătoare a produselor, cu toate accesoriile furnizate de Aplisens și menționate în documentație.

3. Garanția este integrală în condițiile unei utilizări corespunzătoare a produselor, conform scopului descris în manualul de utilizare.

4. Garanția nu se aplică în cazul reclamațiilor legate de diverși parametri tehnici dacă aceștia sunt în conformitate cu parametrii menționați de Aplisens în fișa tehnică și corespund comenzii Cumpărătorului.

5. Garanția nu acoperă întreținerea și inspecția periodică a dispozitivelor, în special operațiunile de curățare, reglare, verificare sau corectare a erorilor de soft, precum și alte acțiuni care sunt obligații ale Cumpărătorului.

6. Garanția nu se aplică pentru dispozitivele care sunt deteriorate mecanic sau electric datorită unor evenimente care nu pot fi atribuite Aplisens, în special:
a) Defecțiuni cauzate de neglijența în timpul livrării, încărcarii, descărcarii, instalarii sau pornirii produselor;
b) Defectiuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea neconformă cu manualul de utilizare și reglementările de siguranță;
c) Defecțiuni legate de incendii, inundații, descarcări electrice și alte dezastre naturale, război sau evenimente sociale, accidente neprevăzute, supratensiuni în rețeaua electrică și/sau de telecomunicații.
d) Dispozitive modificate sau reparate de persoane din afara Aplisens.

7. Aplisens nu este responsabilă dacă serviciile necesare în baza garanției nu pot fi efectuate datorită restricțiilor de import/export asupra pieselor de schimb sau datorita altor prevederi legale, circumstanțe neprevăzute care împiedică reparațiile, precum si datorita efectelor negative ale forței majore.

8. Locația unde sunt efectuate toate reparațiile în baza garanției și post-garanției: sediul principal al APLISENS SRL din Varșovia.

9. Pentru a solicita activarea garanției Utilizatorul este obligat să contacteze Cumpărătorul (Distribuitorul).

10. Cumpărătorul este obligat să contacteze departamentul de suport tehnic al Aplisens înainte de a expedia produsul defect.

11. Cumpărătorul este responsabil pentru transportul produselor conform modalității indicate de către Aplisens și cu transportatorul indicat de către Aplisens.

12. Costurile de expediere pentru produsele în garanție (în cazul reclamațiilor acceptate) vor fi acoperite de Aplisens. Dacă dispozitivele nu se mai află sub garanție, aceste costuri vor fi acoperite de către Cumpărător.

13. Aplisens va acoperi costurile de expediere numai de la și înapoi la locul indicat în contractul original dintre părți.

14. Pentru a activa garanția Cumpărătorul va livra către Aplisens:
a) produsul defect
b) Certificareul de Garanție al produsului

15. Ambalarea produsului defect se face astfel încât sa se evite deteriorările fizice în timpul transportului. Produsul va fi trimis într-o cutie, protejat cu spumă sau cu folie cu bule. Dacă livrarea include mai multe produse, fiecare va fi ambalat separat.

16. Toate deteriorările produselor urmare a ambalării necorespunzătoare vor fi acoperite de către Cumpărător.

17. Dispozitivele livrate trebuie curățate, în caz contrar toate acțiunile întreprinse de Aplisens pentru a înlătura impuritățile vor fi considerate ca service în afara garanției și vor fi taxate ca atare.

18. În termen de 7 zile, Aplisens va determina cauza deteriorării și dacă reparația poate fi efectuată în baza garanției. În cazul reparațiilor în baza garanției, Aplisens va specifica timpul pentru efectuarea acestora. În caz de reparații post-garanție, Aplisens va determina timpul de efectuare și costul estimat suplimentar al reparațiilor. Perioada sus menționată începe din prima zi lucrătoare după data livrării.

19. Dacă defectul implică numai o piesă a produsului care poate fi deconectată în conformitate cu condițiile tehnice și de exploatare menționate în manual, atunci drepturile Cumpărătorului în baza garanției sunt limitate la piesa defectă.

20. Cumpărătorul are dreptul la înlocuirea produsului dacă în timpul perioadei de garanție Aplisens a efectuat două reparații, iar dispozitivul nu functionează corespunzător. In acest caz Aplisens va menționa în scris că remedierea defectului este imposibilă. În cazul unor circumstanțe speciale (ex. scoaterea produsului în ofertă) în care înlocuirea cu un produs similar este imposibilă, Aplisens va înlocui produsul defect cu un altul cu parametri tehnici similari. O astfel de înlocuire va fi considerată ca o îndeplinire a obligațiilor în baza garanției.

21. Aplisens are dreptul de proprietate asupra tuturor produselor defecte și a pieselor înlocuite în baza garanției.

22. Aplisens nu va fi responsabilă de nicio pierdere sau distrugere a produsului datorită altor motive decât defectele inerente și nu va fi responsabilă pentru alte pagube. Drepturile de garanție nu acoperă rambursarea cumpărătorului pentru pierderi de profit în legătură cu defecțiunea produsului. Aplisens nu va fi responsabilă pentru vătămări corporale rezultate din utilizarea incorectă a produsului.

23. Responsabilitatea Aplisens pentru defectele produselor este limitată la obligațiile de garanție menționate în prezentul document.


Termeni și condiții generale de garanție valabile de la 1 august 2013 - versiune tipărită -  descărcare  



ARCHIWUM OWG

Termeni și condiții generale de garanție - obowiązujące od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 31 lipca 2013 -  descărcare  

Termeni și condiții generale de garanție - obowiązujące do dnia 29 lutego 2012 roku -  descărcare