General Terms și Conditions of the Equipment sales Agreement

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

Lp.
Nazwa produktu
Description
1.
Ogólne warunki umowy sprzedaży urządzeń APLISENS SRL z siedzibą w Warszawie - obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2013 roku
download
2.
Raport 2
Ogólne warunki umowy licencyjnej na korzystanie z programu - obowiązujące od dnia 1 marca 2012 roku
downloadARCHIWUM OWU

Lp.
Nazwa produktu
Description
1.
Raport 2
Ogólne warunki umowy licencyjnej na korzystanie z programu - obowiązujące do dnia 28 lutego 2012 roku.
download
2.
Sonda Poziomu Paliwa
Ogólne warunki umowy sprzedaży urządzeń przeznaczonych dla samochodów ciężarowych, lokomotyw i maszyn roboczych - obowiązujące od dnia 1 marca 2012 roku do 31 lipca 2013 roku.
download